ergonomics

Công thái học là gì?

Công thái học là gì?

Con người luôn luôn sáng tạo để cải thiện sức khỏe và cải thiện năng suất làm việc; luôn tìm cách bù trừ những hạn chế về sức bền; sức mạnh và cấu trúc sinh học của mình bằng những phát minh; cải tiến trong quá trình lao động. Tất cả những cải tiến đó được phân ngạch thành ngành học được gọi là Công …