công thái học

Công thái học là gì?

Công thái học là gì?

Con người luôn luôn sáng tạo để cải thiện sức khỏe và cải thiện năng suất làm việc; luôn tìm cách bù trừ những hạn chế về sức bền; sức mạnh và cấu trúc sinh học của mình bằng những phát minh; cải tiến trong quá trình lao động. Tất cả những cải tiến đó được phân ngạch thành ngành học được gọi là Công …